Road Transport Inspection - ITD (2010 since) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Road Transport Inspection - ITD (2010 since)

Road Transport Inspection

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) 

since 2010

 • Młodszy kontroler transportu drogowego

 • kontroler transportu drogowego

 • starszy kontroler transportu drogowego

 • Młodszy inspektor transportu drogowego

 • inspektor transportu drogowego

 • starszy  inspektor transportu drogowego

 • Młodszy specjalista transportu drogowego

 • specjalista transportu drogowego

 • starszy specjalista transportu drogowego

 • Glówny specjalista transportu drogowego

   

 • Kierownik oddzialu inspekcji w wojewódzkim  inspektoracie transportu drogowego

  pracownik biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego

 • Zastępca naczelnika wydziału inspekci w wojewódzkim  inspektoracie transportu drogowego

   

 • naczelnik wydziału inspekci w wojewódzkim  inspektoracie transportu drogowego

  naczelnik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego

 • Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego

  Zastępca dyrektora biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego

 • wojewódzki  inspektor transportu drogowego

  dyrektor biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego

 • Zastępca Glównego inspektora Transportu drogowego

 • Glówny inspektor Transportu drogowego

Additional informations
redactor - artistMariusz Magnuszewski
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 81856, visits today: 484.