SERVICE IDENTIFICATION - International Encyclopedia of uniforms and insignia

SERVICE IDENTIFICATION

Auxiliary Border Guard [service identification]

Pomocník Pohraniční stráže ČSSR

Auxiliary Security Guard - PS-VB [service identification]

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS-VB)

Corps of Armed Railway Protection [service identification]

Sbor ozbrojené ochrany železnic (SOOŽ)
Zbor ozbrojenej ochrany železníc (ZOOŽ)

Customs Administration [service identification]

Celní správa ČSSR
Colná správa ČSSR

Czechoslovak Fire Department [service identification]

Československý svaz požární ochrany (ČSPO)

National Security Corps - SNB/ZNB (-1975) Service identification

Sbor národní bezpečnosti (SNB) {Czech} 
Zbor národnej bezpečnosti (ZNB) {Slovak}

National Security Corps - SNB/ZNB (1967-1975) Service identification

Sbor národní bezpečnosti (SNB) {Czech} 
Zbor národnej bezpečnosti (ZNB) {Slovak}

National Security Corps - SNB/ZNB (Service identification)

Sbor národní bezpečnosti (SNB) {Czech} 
Zbor národnej bezpečnosti (ZNB) {Slovak}

National Security Corps SNB/ZNV- Standby Unit - PU VB badge

Sbor národní bezpečnosti (SNB) - Pohotovostní útvar VB (PÚ VB) {czech}
Zbor národnej bezpečnosti (ZNB) - Pohotovostný útvar VB (PÚ VB) {slovak}

service identification - Armed and Fire Protection - OPOŽ

služební identifikace - Ozbrojená a požární ochrana (OPOŽ)

service identification - Border Guard

služební identifikace - Pohraniční stráž

service identification - Interior Ministry Troops

služební identifikace - Vojska Ministerstva vnitra (VMV)

service identification - Ministry of Interior (1961-)

služební identifikace - Ministerstvo vnitra

service identification - People's Militias - LM

služební identifikace - Lidové Milice (LM)

service identification - Police of the Czech Republic

služební identifikace - Policie České republiky (PČR)

  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 954516, visits today: 326.