Slovak Armed Forces - Military branch insignia - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Slovak Armed Forces - Military branch insignia

Slovak Armed Forces - Military branch insignia

Rozlišovacie odznaky druhov vojsk a služieb Armády SR

 

 • GENERAL GRADE OFFICERS BELOW THE RANK OF ARMY GENERAL, WEAR BRANCH OF SERVICE DEVICES ON THE SHOULDER STRAPS ABOVE THEIR RANK STARS, WHILE THE ARMY GENERAL WEARS THE CROSSED SWORDS OF THE ARMED FORCES
   
 • tankové vojsko

  Armored  troops

 • mechanizované vojsko

  Mechanized infantry

 • raketové vojsko a delostrelectvo

  Artillery

 • pešie vojsko

  Infantry

 • logistika

  Logistics

 • letectvo

  Air Force

 • protivzdušná obrana

  Air defense artillery

 • výsadkové a prieskumné vojsko

  Airborne troops

 • vojsko stavebno-ubytovacej služby

  Construction troops

 • vševojskový

  General staff

 • železničné vojsko

  Railway troops

 • vojsko domobrany

  Reserves

 • vojsko radiačnej, chemickej a biologickej ochrany

  Chemical defense

 • vojenská justicia

  Justice

 • spojovacie vojsko

  Signals

 • zdravotnická a veterinárna služba

  Medical troops

 • Vojenská polícia

  Military Police

 • vojenská hudba

  Military band

 • duchovná služba

  Chaplains

 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 405841, visits today: 1518.