State Forests - International Encyclopedia of uniforms and insignia

State Forests

State Forests

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

 • Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych statutowo działających na rzecz leśnictwa

 • Uczniowie średniej leśnej szkoły zawodowej

 • Pracownicy Lasów Państwowych nie zaliczeni do Służby Leśnej

 • Gajowy

   

   

   

 • Specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie

  Podleśniczy

  Strażnik leśny

   

 • Starszy specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie

  Leśniczy

  Sekretarz nadleśnictwa

  Starszy strażnik leśny

 • Specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

  Specjalista Służby Leśnej

  Inżynier nadzoru w nadleśnictwie

  Nauczyciel w średniej leśnej szkole zawodowej

  Inspektor do spraw leśnictwa w starostwie

  Inżynier nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym

   

   

   

   

   

 • Starszy specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

  Inspektor Lasów Państwowych

  Inspektor Straży Leśnej

  Doradca

  Starszy specjalista Służby Leśnej

  Zastępca nadleśniczego

  Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym

  Główny księgowy nadleśnictwa

  Zastępca dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej

  Kierownik wydziału do spraw leśnictwa w starostwie

  Główny inżynier (zastępca nadleśniczego) w leśnym zakładzie doświadczalnym

 • Główny specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

  Naczelnik wydziału

  Główny specjalista Służby Leśnej

  Kierownik zespołu ochrony lasu

  Nadleśniczy

  Dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym

  Dyrektor średniej leśnej szkoły zawodowej

  Pracownicy do spraw leśnictwa w urzędzie wojewódzkim

  Nadleśniczy w leśnym zakładzie doświadczalnym

   

   

 • Dyrektor i wicedyrektor departamentu zajmującego się sprawami leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

  Główny księgowy Lasów Państwowych

  Główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

  Główny inspektor Lasów Państwowych

  Główny inspektor Straży Leśnej

  Dyrektor wydziału właściwego do spraw leśnictwa w urzędzie wojewódzkim

  Dyrektor leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższej

 • Podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

  Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

  Zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

   

   

   

   

 • Minister właściwy do spraw środowiska

  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

  Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

   

   

   

   

Additional informations
redactor - artistMariusz Magnuszewski
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 77983, visits today: 435.