TRAFFIC - JSC National Company Kazakhstan Railways (2011) [cuff Insignia]

Мотовоз машинисі / Локомотив машинисінің көмекшісі / электр-механик тағы басқалар 3 – 4 класс локомотив машинисі / 1 және 2-класс станциясының инженер-технологы / 3, 4, 5-класс станциясы бойынша кезекші тағы басқалар
Railmotor Car Driver / Engine-Driver’s Mate / Electrician and equals Engine Driver 3rd and 4th Class / Engineer-Technologist of 2nd and 1st Class RW Stations / Assistant Station Master of 3rd, 4th and 5th Class RW Stations and equals
1 - 2 класс локомотив машинисі / 4-5 класс станцияларының бастықтары / 1 және 2-класс станциясы бойынша кезекші тағы басқалар Нұсқаушы-машинист / 3-класс станциясының бастығы / 2 және 3-класс вокзалдарының бастықтары тағы басқалар
Engine Driver 1st and 2nd  Class / Station Master of 4th and 5th Class RW Stations / Assistant Station Master of 1st and 2nd Class RW Stations and equals Engine-Driver Instructor / Station Master of 3rd Class RW Station / Terminal Master of 2nd and 3rd  Class RW Terminals and equals
Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизор / 2-класс станциясының бастығы / 1-класс вокзалының бастығы тағы басқалар Локомотивтерді бас қабылдаушы / Аға нұсқаушы / 1-класс станциясының бастығы тағы басқалар Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің салалар бойынша өңірлік евизорлары /   Жолаушылар тасымалы жөніндегі өңірлік филиалдың директоры / Кластан тыс станцияның бастығы тағы басқалар
RW Safety Controller / Station Master of 2nd Class RW Station / Terminal Master of 1st  Class RW Terminal and equals Chief Engine Inspector / Senior Instructor / Station Master of 1st Class RW Station and equals Regional Controllers of RW Safety Department by Lines / Director of Regional Branch by Passenger Traffic / Station Master of Our-of-Class RW Station and equals
Жол бөлімшелеріндегі Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің өкілдігінің бас ревизорлары / «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның филиалдарының директорлары / «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның филиалдарының директорларының орынбасарлары мен бас инженерлері тағы басқалар Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің ревизорлары/  Жылжымалы құрам және жолаушылар тасымалын мониторгтеу департаменттерінің 1-деңгейдегі бас менеджерлері тағы басқалар Жылжымалы құрам және жолаушылар тасымалын мониторгтеу департаменттерінің директорлары / Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің 1-деңгейдегі бас менеджері / «Локомотив», «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамдарының вице-президенттері, бас инженерлері тағы басқалар
Chief Controllers of RW Safety Department Agency in RW Divisions / Directors of JSC NC KTZ Branches / Deputy Directors and Chief Engineers of JSC NC KTZ Branches and equals Controllers of RW Safety Department / Chief Managers of 1st Class of Department of Rolling-Stock and Passenger Traffic and equals Directors of Departments of Rolling-Stock and Passenger Traffic / Chief Manager of 1st Class of RW Safety Department / Vice-Presidents and Chief Engineers of JSC “Locomotive” and JSC “Passenger Traffic” and equals
Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің директоры / «Локомотив» акционерлік қоғамдарының президентi / «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамдарының президенті тағы басқалар

Басқарушы директор-Бас инженер /

Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі, пайдалану жұмысы жөніндегі, жылжымалы құрам жөніндегі, жолаушылар тасымалы жөніндегі басқарушы директорлар тағы басқалар

Director of RW Safety Department / president of JSC “Locomotive” / President of JSC “Passenger Traffic” and equals Managing Director-Chief Engineer of JSC NC KTZ / Managing Directors of: Safety, Operational Work, Rolling-Stock, Passenger Traffic and equals
"ҚТЖ" ҰҚ АҚ-ның Вице-Президенттері «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның Президенті
Vice-President of JSC NC KTZ President of JSC AO KTZ
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10604, visits today: 144.