TRAFFIC - The Prague Public Transit Co. Inc.

instruktor výcviku řidičů výpravčí vedoucí výpravčí vedoucí řízení dopravy
kontrolor techniky jízdy dopravní a provozní kontrola dopravní kontrolor učitel školy vedoucí oddělení vedoucí odboru
externí instruktor odd.vzdělávání instruktor odd.vzdělávání mistr odb.výuky, lektor odd.vzdělávání vedoucí oddělení
mechanik technický kontrolor vedoucí oddělení vedoucí odboru
dispečer - asistent traťový dispečer oblastní dispečer provozní dispečer
zástupce vedoucího směny vedoucí směny vedoucí oddělení vedoucí odboru
dopravní dozorce - asistent dispečer - asistent dopravní dozorce dispečer - vedoucí směny vedoucí oddělení vedoucí odboru
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 6891, visits today: 526.