Zřízení Sboru Vnitřní stráže - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Zřízení Sboru Vnitřní stráže

Vnitřní stráž byla ustavena usnesením Politického byra Ústředního výboru KSČ dne 28. 3. 1952 a následně navazujícím usnesením vlády ČSR ze dne 10. 6. 1952. Následně na tyto usnesení byl vydán tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti č. 58/1952 ze dne 1. 5. 1952, jímž bylo velitelství Pohraniční stráže pověřeno faktickým zřízením Vnitřní stráže. Velitelství Pohraniční stráže bylo k tomuto účelu rozšířeno na Hlavní správu Pohraniční a Vnitřní stráže. V rámci této hlavní správy, které měla být nadále Vnitřní stráž podřízena, byl u operačního odboru zřízen přípravný štáb, který byl úkolován provést průzkum významných objektů, které měly být následně určeny ke zvláštní ostraze ze strany Vnitřní stráže, tak aby byly získány předběžné informace ke stanovení početních stavů jednotek Vnitřní stráže. Mezi hlavní úkoly Vnitřní stráže patřila ostraha a střežení důležitých průmyslových závodů a objektů zvláštní důležitosti jako byly železniční objekty, sídlo prezidenta a vládních budov, vysílače,dále poté vnější střežení pracovišť odsouzených osob, účast na stíhání a pátrání po uprchlých odsouzených, účast na stíhání protistátních aktivit, účast na likvidaci kontrarevolučních akcí.

  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 1007043, visits today: 575.