ARMY - International Encyclopedia of uniforms and insignia

ARMY

Castle Guard (1921-1925)

Hradní stráž

Castle Guard (1921-1939)

Hradní stráž

Castle Guard (1926-1929)

Hradní stráž

Castle Guard (1930-1939)

Hradní stráž

Czechoslovak Army (1921-1924)

Československá armáda

Czechoslovak Army (1925-1929)

Československá armáda

Czechoslovak Army (1930-1937)

Československá armáda

Czechoslovak Army (1937-1939)

Československá armáda

Czechoslovak Legion in Russia (1917-1918) Rifle regiment

Československé legie v Rusku {Czech}
Československé légie v Rusku {Slovak}
Чехословацкие легионы в России {Russian}

Czechoslovak Legion in Russia (1918-1920) Rifle regiment

Československé legie v Rusku {Czech}
Československé légie v Rusku {Slovak}
Чехословацкие легионы в России {Russian}

Home Army (1918-1919)

Domácí vojsko

Home Army (1919)

Domácí vojsko

Home Army (1919)

Domácí vojsko

Home Army (1919-1920)

Domácí vojsko - pěchota

Home Army (1920)

Domácí vojsk

beret badge

Home Army (1920-1934) [berets] infantry

Domácí vojsko - pěchota

  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 895059, visits today: 880.