Army of Slovakia 1939 - 1940 Long-serving non-commissioned officers - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Army of Slovakia 1939 - 1940

Long-serving non-commissioned officers

Hodnostní označení armády Slovenského štátu 1939 - 1940
20. květen 1939 - 15, říjen 1940

DÉLESLOUŽÍCÍ PODDŮSTOJN ÍCI

 

Délesloužící poddůstojníci byli se svými závazky převzati z bývalé československé armády. Co se hodnostního označení týče byli první hodnostní skupinou které byly přiděleny výložky, připomínající límcové označení vysokých důstojníků čs. armády. Zadní hrana vlaštovčího ocasu byla lemována 3mm stříbřitou stuhou - označením délesloužícího. Kostěné hvězdy vyznačovaly tři hodnostní stupně této kategorie: slobodník, desiatnik, čatár.
Long-serving non-commissioned officers were taken over with their duties from the former Czechoslovak army. As far as the rank designation is concerned, they were the first rank group to be assigned insignia, resembling the collar markings of high-ranking officers of the Czechoslovak Army. The back edge of the swallow's tail was lined with a 3mm silvery ribbon - the designation of the longer-serving. Bone stars marked three ranks of this category: private 1st class, corporal, sergeant.

Čatár ďalejslúžiací 1939-1940 (archiv Pavol Kysela)
long-serving sergeant 1939-1940 (archive of Pavol Kysela)

Hodnostní skupina délesloužících poddůstojníků byla definitivní úpravou hodností v říjnu 1940 zrušena. Pokud délesloužící poddůstojníci požádali ( a splňovali předpoklady ), byli převzati jako poddůstojníci z povolání (viz) - odsloužené roky v další službě jim byly započítány.
The rank group of long-serving non-commissioned officers was abolished by the final adjustment of the ranks in October 1940. If long-serving NCOs applied (and met the prerequisites), they were accepted as non-commissioned officers from the profession (see) - years of service in further service were credited to them.

   

hodnostní výložka délesloužícího poddůstojníka dělostřelectva
collar table of a long-serving artillery non-commissioned officer

   
délesloužící četař dělostřelectva
collar table long-serving artillery sergeant

Na stejnokroji byly ponechány nárameníky délesloužících bývalé armády s lemovkou a středovým pruhem v barvě zbraně, nebo služby. Fotografie dokládá, že vycházkové nárameníky byly nadále povoleny v provedení pro rotmistry se stříbrnými knoflíky.
On the uniform were left epaulettes of the long-serving former army with a trim and a central stripe in the color of the weapon or service. The photograph shows that walking epaulettes were still allowed in versions for sergeants with silver buttons.

   
nárameník délesloužícího poddůstojníka dělostřelectva 
epaulet of a long-serving artillery non-commissioned officer

Rank insignia of the Army of Slovakia 1939

Karel Klátil

 

  • Date of last modification:
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 900089, visits today: 229.