Corps of Armed Railway Protection - SOOŽ/ZOOŽ (1978-1980) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Corps of Armed Railway Protection - SOOŽ/ZOOŽ (1978-1980)

Czechoslovak Socialist Republic

Corps of Armed Railway Protection

Sbor ozbrojené ochrany železnic (SOOŽ) {Czech}
Zbor ozbrojenej ochrany železníc (ZOOŽ) {Slovak}

1978-1980

 • strážník / strážnik

  guard

 • starší strážník / starčí strážnik

  senior guard

 • vrchní strážník / vrchný strážnik

  chief guard

 • dozorčí / dozorca

  supervisor

 • starší dozorčí / starší dozorca

  senior supervisor

 • vrchní dozorčí / vrchný dozorca

  chief supervisor

 • inspektor / inšpektor

  inspector

 • vrchní inspektor / vrchný inšpektor

  chief inspector

 • ústřední inspektor / ústredný inšpektor

  superintendent

 • ředitel II. stupně / riaditeľ II. stupňa

  director second class

 • ředitel I. stupně / riaditeľ I. stupňa

  director first class

 • vrchní ředitel / vrchný riaditeľ

  head director

Vzhledem k nedostatečným pravomocím OOŽ byl zákonem č. 104/1974 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, z dosavadních útvarů OOŽ zřízen Sbor ozbrojené ochrany železnic SOOŽ, přímo řízený a podřízený tehdejšímu Federálnímu Ministerstvu dopravy. Jeho příslušníci byli v pracovním poměru k ČSD a k FMD. Tito příslušníci již měli rozšířené pravomoci a byli oprávněni požadovat na místě vysvětlení, zjišťovat totožnost osob, předvést osobu, provádět bezpečnostní prohlídky osob, odejmout věc, provádět prohlídky skladišť, dopravních prostředků a prostorů, ukládat pokuty za přestupky a rovněž jako předešle používat donucovací prostředky, včetně použití zbraně.

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 831029, visits today: 970.