Estonian Prison Service (2008 since) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Estonian Prison Service (2008 since)

Estonian Prison Service

Vanglateenistuse

since 2008

 • Vanglaametnikukandidaadi

  prison officer candidate

 • Teise klassi valvuri

  Prison guard 2nd class

 • Esimese klassi valvuri

  Prison guard 1st class

 • Teise klassi vanglainspektori

  prison inspector 2nd class

 • Vangla talitusejuhataja, peaspetsialisti ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu õppeasutuse korrektsiooni erialaõppejõu

  head of prison / chief specialist service

 • Vangla osakonnajuhataja, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõuniku, peaspetsialisti ja sisekontrolöri, sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži erialaõppejõu ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juhi

  Prison department of the Ministry of Justice / Department of Prisons Adviser specialist and Controller

 • Vangla direktori asetäitja, vanglateenistuse juhi abi, relvastatud üksuse juhi, väljaõppe juhi ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži erialaõppetooli juhataja

  armed unit manager / training manager and application of the internal protection of the specialty college university

 • Vangla direktori ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži direktori

  prison director and the protection of internal operational university director of the College of Justice

Sources
illustratorPavel Močoch
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 852110, visits today: 630.