People's Army of Vietnam (2016 since) branch of service insi - International Encyclopedia of uniforms and insignia

People's Army of Vietnam (2016 since) branch of service insignia

Socialist Republic of Vietnam

branch of service insignia of People's Army of Vietnam

Danh sách phù hiệu các quân, binh chủn

since 2016

 • Infantry

  Bộ binh

 • Công binh

  Engineer

 • Special Agent

  Đặc công

 • Logistics - Finance

  Hậu cần - Tài chính

 • Chemistry

  Hóa học

 • Technical

  Kĩ thuật

 • Drive

  Lái xe

 • Artillery

  Pháo binh

 • Military music

  Quân nhạc

 • Military control (Military law)

  Kiểm soát quân sự (Quân pháp)

 • Medical

  Quân y

 • Tank - Armor

  Tăng - Thiết giáp

 • Exercise

  Thể công

 • Information

  Thông tin

 • Mechanized infantry

  Bộ binh cơ giới

 • academic

  Văn công

 • Army
  General officer insigni

  Lục quân
  Phù hiệu sĩ quan cấp tướng

 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 1007165, visits today: 697.