Polish People's Army (1952-1960) [branch of service insignia - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Polish People's Army - LWP (1952-1960) [branch of service insignia]

Polish People’s Republic

Polish People's Army [branch of service insignia]

Ludowe Wojsko Polskie (LWP) [Oznaki Rodzajów Wojsk i Służb]

1952-1960

 

Barwy patek kołnierzowych - Colours of collar tabs

 • Wojska Lądowe, Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Piechota Morska

  Land forces, Air-Defence forces and Naval infantry

 • 1 Warszawska Dywizja Piechoty

  1st "Varsovian" Infantry Division

 • Jednostki Pancerne i Zmechanizowane

  Armoured and mechanized units

 • Lotnictwo

  Aviation

 • Wojska Ochrony Pogranicza

  Border Protection Troops

 • Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Internal Security Corps

 • Wojskowa Służba Wewnętrzna
  (od 1957)

  Military Police
  (since 1957)

Oznaczenia rodzajów wojsk i służb - Branch of service insignia

 • Piechota

  Infantry

 • Wojska Pancerne i Zmechanizowane

  Armored and Mechanized Troops

 • Lotnictwo

  Aviation

 • Artyleria

  Artillery

 • Służba Inżynieryjna

  Engineers' Service

 • Łączność

  Signal Troops

 • Służba Uzbrojenia

  Ordnance Service

 • Jednostki Pontonowe

  Pontoon Units

 • Jednostki Kolejowe

  Railway Units

 • Służba Zdrowia

  Medical Service

 • Służba Weterynaryjna

  Veterinary Service

 • Służba Chemiczna

  Chemical Service

 • Służba Samochodowa

  Automobile Service

 • Służba Kwatermistrzowska

  Quartermaster Service

 • Służba Administracyjna

  Administrative Service

 • Wojskowa Służba Wewnętrzna
  od 1957

  Military Police
  since 1957

 • Służba Sprawiedliwości

  Judicial Service

 • Bataliony Budowlane

  Construction Battalions

 • Orkiestry Reprezentacyjne i Dom Wojska Polskiego

  Military Bands and Polish Army Cultural Centre

Sources
illustratorMagnum
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 903500, visits today: 491.