Skills Club - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Skills Club

Socialist Republic of Vietnam

Skills Club

Câu Lạc Bộ Kỹ Năng

 

 • Bậc Dự bị - Hội viên

 • Bậc 1 - Hội viên

 • Bậc 2 - Hội viên

 • Bậc Dự bị  - Nhóm phó

 • Bậc 1 - Nhóm phó Bậc 2 - Nhóm phó

 •  
 • Bậc 1 - Nhóm trưởng

 • Bậc 2 - Nhóm trưởng

 • Bậc 3 - Nhóm trưởng

 • Bậc 3 - ban ki luat

 • Bậc 2 - Ban Chủ nhiệm

 • Bậc 3 - Ban Chủ nhiệm

 • Ban Huấn luyện -   Ban Chủ nhiệm

 • Ban Huấn luyện - Ban Cố vấn

 • Ban Cố vấn

Sources
illustratorPavel Močoch
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 948612, visits today: 1058.