State Forests National Forest Holding - Ministry responsible - International Encyclopedia of uniforms and insignia

State Forests National Forest Holding - Ministry responsible for the environment

Republic of Poland

State Forests National Forest Holding

Ministerstwo właściwe ds.środowiska
Ministry responsible for the environment

 • Pozostali pracownicy zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

 • Specjalista zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

 • Starszy specjalista zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

 • Główny specjalista zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

 • Dyrektor, zastępca dyrektora, radca, naczelnik w departamencie zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

 • Sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

 • Minister właściwy do spraw środowiska

Sources
illustratorMagnum
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 903474, visits today: 465.