State Forests National Forest Holding - Organizational Units - International Encyclopedia of uniforms and insignia

State Forests National Forest Holding - Organizational Units of the Forest Service

Republic of Poland

State Forests National Forest Holding

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Organizational Units of the Forest Service

 • pracownicy instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa

 • uczniowie średniej leśnej szkoły zawodowej

 • Pracownicy Lasów Państwowych nie zaliczeni do Służby Leśnej

 • w Lasach Państwowych: gajowy
  w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej: gajowy

 • w Lasach Państwowych: specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie, podleśniczy, strażnik leśny
  w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej: specjalista, podleśniczy, strażnik leśny

 • w Lasach Państwowych: starszy specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie; leśniczy; sekretarz nadleśnictwa; starszy strażnik leśny;
  Pozostali pracownicy prowadzących sprawy leśnictwa w starostwie.
  w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej: starszy specjalista, leśniczy

 • w Lasach Państwowych: specjalista Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, inżynier nadzoru w nadleśnictwie.
  Nauczyciel w średniej leśnej szkole zawodowej
  Inspektor do spraw leśnictwa w starostwie
  Inżynier nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej

 • w Lasach Państwowych: inspektor Lasów Państwowych, inspektor Straży Leśnej, starszy specjalista Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, zastępca nadleśniczego, zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, główny księgowy nadleśnictwa
  Zastępca dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej;
  Kierownik wydziału do spraw leśnictwa w starostwie;
  Główny inżynier (zastępca nadleśniczego) w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej.

 • w Lasach Państwowych: naczelnik wydziału, główny specjalista Służby Leśnej, kierownik zespołu ochrony lasu, nadleśniczy, dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
  Dyrektor średniej leśnej szkoły zawodowej.
  Nadleśniczy w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej.

 • w Lasach Państwowych: Główny Księgowy Lasów Państwowych, Główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, Główny Inspektor Lasów Państwowych, Główny Inspektor Straży Leśnej.
  Dyrektor leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższej.

 • Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
  Zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
  Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

Sources
illustratorMagnum
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 903500, visits today: 491.