Swedish Customs Service (1948-1969) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Swedish Customs Service (1948-1969)

Swedish Customs Service

Tullverket

1948 - 1969

 

 • Grupp XII - expeditionsvakt, tillsyningsman tullvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde, kustvakt

  Group XII - dispatch guard, supervisor customs guard, office assistant, clerical assistant, coast guard

 • Grupp XI - kontorist, förrådsman, förste expeditionsvakt, tulluppsyningsman, kanslibiträde kustuppsyningsman, förste kustvakt, gränsuppsyningsman

  Group XI - clerk, storekeeper, first expedition guard, customs inspector, chancellery assistant coast guard, first coast guard, border inspector

 • Grupp X - tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gräns överuppsyningsman

  Group X - customs clerk, customs supervisor, coast supervisor, border supervisor

 • Grupp IX - materialförvaltare, tullmästare tull uppbördsman, förste tullkontorist, kustöveruppsyningsman i lönegrad 19

  Group IX - material manager, customs master customs collector, first customs clerk, coast supervisor in grade 19

 • Grupp VIII - Kammarskrivare

  Group VIII - Chamber clerk

 • Grupp VII - förste kammarskrivare

  Group VII - 1st chamber clerk

 • Grupp VI - revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3

  Group VI - auditor, customs controller, customs administrator class 3

 • Grupp V - tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör

  Group V - customs manager class 2, first customs inspector

 • Grupp IV - tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör, kust distriktschef, gränsbevakning chef

  Group IV - customs manager class 1 B, chief controller, coastal district manager, border guard manager

 • Grupp III- förste byråsekreterare förste revisor, byråingenjör byråinspektör, tullöverinspektör, över tullförvaltare, tullförvaltare klass 1 A

  Group III - first office secretary first accountant, office engineer office inspector, customs chief inspector, chief customs administrator, customs administrator class 1 A

 • Grupp II- byrådirektör, tulldirektör

  Group II - agency director, customs director

 • Grupp I- byråchef, kustbevaknings chef

  Group I - bureau chief, coast guard chief

 • Generaltulldirektören

  Director General of Customs

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 1005300, visits today: 1255.