Swedish Customs Service (1969-1979) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Swedish Customs Service (1969-1979)

Swedish Customs Service

Tullverket

1969 - 1979

 

 • Grupp VII - tjänsteman med begränsad uniformsplikt

  Group VII - civil servant with limited uniform duty

 • Grupp VI - tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, placerade guldgaloner, den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred gränsöveruppsyningsman, förste tulluppsyningsman, förste kustuppsyningsman, förste gränsuppsyningsman, samt tulluppsyningsman, kustuppsyningsman och gränsuppsyningsman ej hänförliga till Grupp VII

  Group VI - Customs Overseer, Coast Overseer, Placed Gold Gallons, Outer 5mm Wide, Inner 2.5mm Wide border inspector, first customs officer, first coast guard, first border inspector, and customs inspector, coast guard and border inspector not attributable to Group VII

 • Grupp V - tullkontrollör, förste kammarskrivare, kammarskrivare, tullmästare, kusttullmästare, gränstull mästare

  Group V - customs controller, first chamberlain, chamberlain, customs master, coast customs master, border customs master

 • Grupp IV - Tullöverkontrollör i lönegrad A 21

  Group IV - Customs inspector in grade A 21

 • Grupp III - förste byråinspektör och förste byråsekreterare vid bevaknings-byrån, tullöverkontrollör lönegrad A 23 som ej är föreståndare för tullavdelning

  Group III - 1st agency inspector and first agency secretary at the security agency, customs inspector grade A 23 who is not head of customs department

 • Grupp II - byrådirektör vid bevaknings-byrån, kust distriktschef, gräns distriktschef, tullförvaltare, föreståndare för tullavdelning

  Group III - agency director at the security agency, coastal district manager, border district manager, customs manager, head of customs department

 • Grupp I - chefen för bevakningsbyrån, tulldirektör

  Group I - the head of the surveillance agency, director of customs

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 1005126, visits today: 1081.