Swedish Customs Service (1979-1984) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Swedish Customs Service (1979-1984)

Swedish Customs Service

Tullverket

1979 - 1984

 

 • Grupp VIII - tjänsteman med begränsad uniformsplikt (aspirant)

  Group VIII - cicivil servant with limited uniform duty (aspirant)

 • Grupp VII - byråassistent, fältassistent, kust tull assistent, gränstull-assistent, tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman

  Group VII - office assistant, field assistant, coastal customs assistant, border customs assistant, customs inspector, coastal inspector, border inspector

 • Grupp VI - kammarskrivare i befordringsgång vid bevakningsbyrån och bevakning kontor, tullmästare, kusttullmästare och gränstull- mästare ej hänförliga till Grupp V

  Group VI - chamber clerks in the promotion corridor at the security agency and security office, customs masters, coastal customs masters and border customs masters not attributable to Group V

 • Grupp V - kammarskrivare vid bevaknings-byrån och bevakning kontor tullmästare, kusttullmästare och gränstullmästare som är bevakningsledare

  Group V - chamber clerk at the surveillance agency and surveillance office customs master, coastal customs master and border customs master who are the supervisors

 • Grupp IV - byrådirektör och förste byråinspektör vid bevakningsbyrån, tullinspektör

  Group IV - agency director and first agency inspector at the surveillance agency, customs inspector

 • Grupp III - sektionschef på tulldirektions bevakning kontor, tullförvaltare ej hänförlig till Grupp II

  Group III - section manager at the Customs Directorate's surveillance office, customs administrator not attributable to Group II

 • Grupp II - sektionschef vid bevaknings-byrån, bevakningschef, chef för gräns tulldistrikt, tullförvaltare i lönegrad F 19/F 20 eller högre

  Group II - head of section at the security agency, head of security, head of border customs district, customs administrator in pay grade F 19/F 20 or higher

 • Grupp I - chefen för bevakningsbyrån, tulldirektör 

  Group I - the head of the surveillance agency, director of customs

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 948301, visits today: 747.