Swedish Customs Service (1990-1992) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Swedish Customs Service (1990-1992)

Swedish Customs Service

Tullverket

1990 - 1992

 

 • Grupp VI - tullmästare och gränstullmästare ej hänförliga till Grupp IV och V

  Group VI - customs officers and border customs officers not attributable to Group IV and V

 • Grupp V - byråinspektör vid bevaknings-och kontrollbyrån, tullinspektör kontrollkontor eller kontroll-avdelning, tullmästare och gränstullmästare som förestår tullstation eller motsvarande

  Group V - agency inspector at the surveillance and control agency, customs inspector control office or control department, customs master and border customs master in charge of customs station or equivalent

 • Grupp IV - förste tullinspektör på kontrollkontor eller kontrollavdelning, tullmästare, kusttullmästare och gränstullmästare som är bevakningsledare (motsvarande)

  Group IV - first customs inspector in control office or control department, customs master, coastal customs master and frontier customs master who are supervisor (equivalent)

 • Grupp III - avdelningsdirektör och byrå vid bevaknings- och kontrollbyrån, sektionschef vid tull sektionschef på tulldirektions kontrollkontor och kontrollavdelning eller motsvarande

  Group III - department director and office at the surveillance and control office, section manager at customs section manager at the customs directorate's control office and control department or equivalent

 • Grupp II - sektionschef vid bevaknings och kontrollbyrån, chef för kontrollkontor och kontrollavdelning, tullförvaltare

  Group II - section manager at the surveillance and control agency, head of control office and control department, customs administrator

 • Grupp I - chefen för bevaknings och kontrollbyrån, tulldirektör

  Group I - the head of the surveillance and control agency, director of customs

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 1005148, visits today: 1103.