Swedish Police Authority (2022 since) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Swedish Police Authority (2022 since)

Kingdom of Sweden

Swedish Police Authority

Polismyndigheten

since 30.11.2022

 

HAT BADGE
 • HAT BADGE for trainee

 • HAT BADGE

RANK INSIGNIA
 • Studerande vid polisutbildningen

  police training

 • Polisaspirant

  Police trainee

 • Polisassistent, <4 års anställning eller medarbetarnivå 1

  Police assistant, <4 years of employment or employee level 1

 • Polisassistent, >4 års anställning eller medarbetarnivå 2

  Police assistant, >4 years of employment or employee level 2

 • Polisassistent, medarbetarnivå 3

  Police assistant, employee level 3

 • Polisassistent, medarbetarnivå 4

  Police assistant, employee level 4

 • Polisassistent, medarbetarnivå 5

  Police assistant, employee level 5

 • Polis-/Kriminalinspektör

  Police/Criminal inspector, commander/supervisor

 • Polis-/Kriminalinspektör

  Police/Criminal inspector, commander/supervisor

 • Polis-/Kriminalinspektör, chef för grupp

  Police/Criminal Inspector, head of group

 • Polis-/Kriminalkommissarie

  Police/Criminal Commissioner

 • Polis-/Kriminalkommissarie, biträdande chef på ledningsnivå 3 eller 4; Befäl/arbetsledare och chef för befälsgrupp bestående av befäl på indirekt nivå t.ex. grupp med vakthavande befäl.

  Police/Criminal Commissioner, Deputy Chief at management level 3 or 4; Commander/supervisor and head of command group consisting of commanders at an indirect level, e.g. group with duty officer.

 • Polis-/Kriminalkommissarie, chef på ledningsnivå 3 eller 4

  Police/Criminal Commissioner, manager at management level 3 or 4

 • Polissekreterare

  Police Secretary

 • Polisintendent (chef för lokalpolisområde)

  Superintendent of Police (head of local police area)

 • Polismästare/Polisöverintendent

  Chief of Police/Superintendent of Police

 • Polismästare, biträdande/ställföreträdande chef på ledningsnivå 4

  Chief of Police, assistant/deputy chief at management level 4

 • Polismästare, chef på ledningsnivå 4

  Chief of Police, manager at management level 4

 • Biträdande polisdirektör (Polismästare på ledningsnivå 5 samt efter särskilt beslut från rikspolischefen)

  Deputy Director of Police (Chief of Police at management level 5 and by special decision from the Chief of the National Police)

 • Polisdirektör (Polismästare på ledningsnivå 5 samt efter särskilt beslut från rikspolischefen)

  Director of Police (Chief of Police at management level 5 and by special decision from the Chief of the National Police)

 • Biträdande säkerhetspolischef

  Deputy Chief of Security Police

 • Rikspolischef/Säkerhetspolischef

  Chief of the National Police/Chief of the Security Police

PATCHES
 • PATCH

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 963582, visits today: 168.