Vietnam Security Force (1992-1998) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Vietnam Security Force (1992-1998)

Socialist Republic of Vietnam

Vietnam Security Force

An ninh

1992-1998

 

HAT BADGE
 • HAT BADGE

RANK INSIGNIA
 • COLLAR

 • Học viên so hoc

  student

 • Học viên hạ sĩ quan

  student NCO

 • Chiến sĩ bậc 2

  Policeman 2nd Class

 • Chiến sĩ bậc 1

  Policeman 1st Class

 • Hạ sĩ

  Corporal

 • Trung sĩ

  Sergeant

 • Thýợng sĩ

  Master Sergeant

 • Thiếu úy

  Junior Lieutenant

 • Trung úy

  Lieutenant

 • Thýợng úy

  Senior Lieutenant

 • Ðại úy

  Captain

 • Thiếu tá

  Major

 • Trung tá

  Lieutenant Colonel

 • THƯỢNG TÁ

  SENIOR LIEUTENANT COLONEL

 • Ðại tá

  Colonel

 • Thiếu týớng

  Major General

 • Trung týớng

  Lieutenant General

 • Thượng tướng

  Senior Lieutenant General

 • Đại tướng

  General

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 909400, visits today: 3892.