Ministry of Forestry and Water Management of the Czechoslova - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Ministry of Forestry and Water Management of the Czechoslovakia

Ministry of Forestry and Water Management of the Czechoslovak Socialist Republic  - Forestry Industries

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSSR

 

Žáci středních lesnických technických škol
 • student

Pracovníci školních polesí středních lesnických technických škol
 • pracovníci školních polesí středních lesnických tchnických škol

 • zástupce vedoucího školního polesí, ekonom, technik střediska, správy,technik polesí, ekonom, kteří nespňují některý z kavlif. požadavků, lesní, mistři a ostatní pracovníci s plnou kvalifikací 

 • zástupce vedoucího školního polesí, ekonom, technik střediska, správy polesí s plnou kvalifikací

 • vedoucí střediska, správy, polesí

Učitelé lesnických odborných učilišť a středních odborných učilišť lesnických a učitelé na středních školách pro pracující ve studijním oboru lesní hospodářství a výchovní pracovníci středních lesnických technických škol
 • učitel, který nespňuje některý z kvalifikačních požadavků

 • učitel s plnou kvalifikací

 • pedagogický zástupce ředitele

 • ředitel školy

Pracovníci odboru školství KNV
 • odborný referent

 • zástupce vedoucího odboru

 • vedoucí odboru

Pracovníci lesních závodů a venkovního provozu
 • lesní a mistr do 10 let služby

 • lesní a mistři od 10  do 20 let služby

 • lesní a mistři přes 20 let služby

 • technik polesí - střediska

 • technik polesí / střediska zastupující polesného (vedoucího střediska)

 • polesný (vedoucí střediska)

 • odborný referent do 10 let služby

 • odborný referent od 10 do 20 let služby

 • odborný referent přes 20 let služby

 • samostatný referent

 • zástupce ředitele závodu / vedoucí technických a ekonomických úseků

 • ředitel závodu

Pracovníci závodů / poboček Lesoprojektu, stanic VÚLHM, org. složek SVV
 • odborný referent do 10 let služby

 • odborný referent od 10 do 20 let služby

 • odborný referent přes 20 let služby

 • samostatný referent

   

 • zástupce ředitele závodu / vedoucí technických a ekonomických úseků

 • ředitel závodu

Pracovníci podnikových ředitelství č. Lesoprojektu, VÚLHM, SVV
 • odborný referent do 10 let služby

 • odborný referent od 10 do 20 let služby

 • odborný referent přes 20 let služby

 • vedoucí oddělení, příp. referátu

 • veoucí odboru

 • náměstek ředitele

Pracovníci ministerstva
 • ředitel podniku / organizace / ředitel odboru ministerstva

 • náměstek ministra / ředitel odboru ministerstva

 • 1. náměstek ministra / ředitel odboru ministerstva

 • ministr / ředitel odboru ministerstva

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 895067, visits today: 888.