National Security Corps - SNB/ZNB (Service identification) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

National Security Corps - SNB/ZNB (Service identification)

Czechoslovak Socialist Republic

National Security Corps
service identification

Sbor národní bezpečnosti (SNB) / Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)
služební identifikace

 

služební průkazy
service cards

 

 •           

  služební průkaz příslušníka Sboru národní bezpečnosti
  Veřejná bezpečnost
  (1960-1975)

  service card National Security Corps
  Public Security
  (1960-1975)

 •            

  služební průkaz příslušníka Sboru národní bezpečnosti
  Státní bezpečnost
  (1960-1975)

  service card National Security Corps
  State Security
  (1960-1975)

 

známky vlepované do služebních průkazů - oprávnění ke vstupu do objektů ministerstva vnitra 1960-1975
stamps affixed to service cards - authorization to enter the premises of the Ministry of the Interior 1960-1975

 

 • AR

 • OA/W

 • OA

 • OK/V

 • OK

 • OO

 • OW

 • OZ

 • VB

 • VK

 • KS

 • NZ

 • VPS-1

 • VPS

 • VVS-1

 • VVS

 • VCO-1

 • VCO

Každý služební průkaz měl na dolním okraji první strany označení, určující rozsah oprávnění držitele ke vstupům do jednotlivých objektů MV.

AR - náměstci MV, náčelníci hlavních správ, správ a samostatných součástí ústředního aparátu MV, Ústřední školy MV, správy VBŽ, městské správy VB Praha, krajských správ MV, Hlavní správy PS, správy VS, štábu CO státu a jejich zástupci, pracovníci inspekce MV, pomocníci MV, tajemníci HVÚO KSČ a osobní ochránci ministra vnitra.
OA/W - všichni operativní pracovníci II., III., IV., V. a VII. správy MV, příslušníci a pracovníci a náčelníci sekretariátů náměstka ministra vnitra IX. správy MV a spojovacího odboru MV, náčelníci oddělení I., II., V. a VI. zvláštního odboru MV, náčelník IX. odboru KSMV Praha, pracovníci HVÚO KSČ, náčelníci odborů a samostatných oddělení správy kádrů MV, pracovníci správy kádrů MV, kteří při výkonu služby přicházejí do styku s IX. správou MV, spojovacím odborem MV, lékaři a zdravotničtí pracovníci zařazení v budově IX. správy MV, náčelník tiskárny MV.
OA - všichni neoperativní pracovníci II., III., IV., V. a VII. správy MV, příslušníci MV zařazení na I., a II. zvl.odboru MV, správě vyšetřování MV, správě kádrů MV, příslušníci MV zařazení na VI. správě MV, náčelníci odborů VKR armády as 2.VO, náčelník a zástupce náčelníka věznice č.1 Praha, příslušníci MV zařazení na samostatném agenturně operativním oddělení a na vnitřním oddělení a na na vnitřním oddělení VIII. správy MV, pracovníci sekretariátů náměstků ministra vnitra, náčelníci operativních odborů hlavní správy VB a jejich zástupci, náčelníci oddělení operativních odborů hlavní správy VB, předseda CUV 11, náčelníci 1.a 5. oddělení hospodářského odboru MV a jejich zástupci, velitelé směn a jejich pomocníci a velitelé dopravních čet a řidiči hospodářského odboru MV, kteří při výkonu služby pravidelně přicházejí do budovy MV Sadová ul.č.1, Sadová ul.č.4 a Žukovova ul.č.28 anebo jsou zde přímo zařazeni, lékaři a zdravotničtí pracovníci trvale zařazeni v budově MV Sadová ul.č. 1, sadová ul.č.4 a Žukovova ul.č.28, náčelníci OŽDMV a jejich zástupci, náčelníci II., III., IV. odboru a I. zvl. oddělení krajské správy MV Praha a jejich zástupci, pracovníci vnitřní správy MV a správy NZ, kteří při výkonu služby přicházejí do styku se součástmi umístěnými v budově MV Sadová ul.č. 1, sadová ul.č.4 a Žukovova ul.č.28
OK/V - příslušníci MV zařazení na finančním odboru MV, hlavním týlu MV, IV. zvl. odboru MV, samostatném kontrolním oddělení MV a zdravotnické správě MV, kteří při výkonu služby často přicházejí do styku s útvary vojsk MV
OK - příslušníci MV zařazení na vnitřní správě MV, hlavní správě VB, finančním odboru MV, hlavním týlu MV, správě NZ, IV., V. a VI. zvl. odboru MV, plánovacím odboru MV, zdravotnické správě MV, Ústředním zdravotnickém ústavu MV, leteckém oddílu MV, odboru kulturních zařízení MV, hospodářském odboru MV, samostatném kontrolním oddělení MV (kromě výjimky uvedené v serii OK/V), všichni ostatní kádroví pracovníci, kurýři, řidiči, příslušníci štábu ÚŠMV, tělovýchovného odboru MV, náčelníci OŽOVB, zástupci náčelníků správ VB, náčelníci odborů KSMV a SVB, náčelníci okresních oddělení MV, náčelníci oddělení VB, náčelníci NPT č.1 Praha-Pankrác, věznice č.3 Praha, Ústředního eskortního střediska a jejich zástupci
OO - příslušníci MV zařazení na VIII. správě MV (kromě výjimek v sérii OA)
OW - příslušníci MV zařazení na I. správě MV, náčelník I. odboru KSMV Praha
OZ - příslušníci MV zařazení na zvláštní správě MV
VB - příslušníci MV zařazení na městské správě VB v Praze
- příslušníci MV zařazení na OŽOVB
- příslušníci MV zařazení na OŽDMV
VK - příslušníci MV zařazení u vojenské kontrarozvědky (kromě výjimek v sérii OA)
KS - příslušníci MV zařazení u krajských správ MV (včetně správy VB) a podřízených součástí
NZ - příslušníci MV zařazení u NPT a věznic
VPS-1 - vedoucí funkcionáři hlavní správy PS (až po náčelníky samostatných oddělení), všichni kádroví pracovníci a zpravodajští orgánové hlavní správy PS, VUPVS a 25. DPP a jejich zástupci pro VP, náčelníci štábu brigád PS a 25. DPP, sekretáři VSK, náčelníci týlu na brigádách PS, VU PVS a 25. DPP, náčelníci operačního oddělení brigád PS, náčelník VUPVS a jeho zástupci, starší referent pro OPK na hlavní správě PS, starší referent tělovýchovy a sportu hlavní správy PS, náčelník hraniční skupiny hlavní správy PS a redaktoři časopisu "Pohraniční a Vnitřní stráž"
VPS - ostatní příslušníci MV zařazení u hlavní správy PS a podřízených součástí
VVS-1 - náčelníci oddělení správy VS, náčelník týlu správy VS a jeho zástupce, zástupce náčelníka politického odboru správy VS a náčelníci oddělení tohoto odboru, náčelník mobilizační skupiny správy VS, velitelé brigád VS a jejich zástupci, náčelníci štábu brigád VS, náčelníci operačního oddělení brigád VS, náčelníci týlu brigád VS, sekretář VSK správy VS, kádroví pracovníci správy VS a podřízených součástí, velitelé poddůstojnických škol VS
VVS - ostatní příslušníci MV zařazení na správě VS a podřízených součástech
VCO-1 - zástupce náčelníka štábu CO státu pro věci hospodářsko finanční, náčelník organizačně operačního odboru štábu CO státu, náčelník výzkumného ústavu CO, náčelník učiliště CO, náčelník poddůstojnické školy CO, náčelník štábu CO krajů, velitel pluku CO, velitelé samostatných praporů CO a všichni kádroví pracovníci civilní obrany
VCO - ostatní příslušníci MV zařazení u štábu CO státu a podřízených součástí
 

 

 •           

  služební průkaz příslušníka Sboru národní bezpečnosti
  česká verze
  (1975-1989)

  service card National Security Corps
  czech version
  (1975-1989)

 •           

  služební průkaz příslušníka Sboru národní bezpečnosti
  slovenská verze
  (1975-1989)

  service card National Security Corps
  slovak version
  (1975-1989)

 

známky vlepované do služebních průkazů - oprávnění ke vstupu do objektů ministerstva vnitra 1975-1989
stamps affixed to service cards - authorization to enter the premises of the Ministry of the Interior 1975-19893

 

 • AS

 • AR

 • OA/W

 • OA

 • W

 • OK

 • OW

 • KS

 • VPS-1

 • VPS

 • VCO

 • HP

 

služební odznak Kriminální služby
Criminal service service badge

 

 • česká verze

  Czech version

 • slovenská verze

  slovak version

Sources
illustratorPavel Močoch
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 1005464, visits today: 1419.